అబ్రహం లింకన్ వెంట్రుకలకు ఎందుకంత రేటు..

177
Abraham Lincoln hair cost
Abraham Lincoln hair cost

గత కొన్ని రోజులుగా  అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు అబ్రహం లింకన్‍కు చెందిన కొన్ని వెంట్రుకలు, రక్తపు మరకల టెలిగ్రామ్‍ వేలం వేశారు. వేలం పాటలో వాటిని 81 వేల డాలర్ల (60 లక్షల రూపాయలు)కు సొంతం చేసుకున్నాడు ఓ వ్యక్తి. ఆర్‍ఆర్‍ ఆక్షన్‍ ఆఫ్‍ బోస్టన్‍ అనే సంస్థ ఈ వేలం పాటను నిర్వహించింది.జాన్‍ లిక్స్ బూత్‍ చేతిలో కాల్చిన చంపబడిన తర్వాత లింకన్‍కు పోస్ట్మార్టమ్‍ నిర్వహిస్తున్నపుడు ఐదు సెంటీమీటర్ల పొడవుతో కొన్ని వెంట్రుకలు కత్తిరించి భద్రపరిచారు వైద్యులు.  అనంతరం వాటిని 1865, ఏప్రిల్‍ ఓ టెలిగ్రామ్‍ ద్వారా లింకన్‍ సహాయకుడికి పంపారు. ఆ తర్వాత వెంట్రుకలు, టెలిగ్రామ్‍ మాజీ అధ్యక్షుడి కుటుంబసభ్యుల వద్ద భద్రంగా ఉండింది.

వీటిని 1999లో మొదటిసారి వేలం వేశారు. ఈ టెలిగ్రామ్‍కు ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. లింకన్‍కు ఆయన సెక్రెటరీ ఎడ్విన్‍ స్టాన్‍టన్‍కు మధ్య రాజకీయ విభేదాలు ఉన్నాయని, ఆ కారణంగానే ఎడ్విన్‍, లింకన్‍ చంపించటానికి చూశాడన్న చరిత్రకారుల వాదనను ఈ టెలిగ్రామ్‍ తప్పని నిరూపిస్తోంది.జాన్‍ లిక్స్ బూత్‍ చేతిలో కాల్చిన చంపబడిన తర్వాత లింకన్‍కు పోస్ట్మార్టమ్‍ నిర్వహిస్తున్నపుడు ఐదు సెంటీమీటర్ల పొడవుతో కొన్ని వెంట్రుకలు కత్తిరించి భద్రపరిచారు వైద్యులు.  అనంతరం వాటిని 1865, ఏప్రిల్‍ ఓ టెలిగ్రామ్‍ ద్వారా లింకన్‍ సహాయకుడికి పంపారు. ఆ తర్వాత వెంట్రుకలు, టెలిగ్రామ్‍ మాజీ అధ్యక్షుడి కుటుంబసభ్యుల వద్ద భద్రంగా ఉండింది.

వీటిని 1999లో మొదటిసారి వేలం వేశారు. ఈ టెలిగ్రామ్‍కు ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. లింకన్‍కు ఆయన సెక్రెటరీ ఎడ్విన్‍ స్టాన్‍టన్‍కు మధ్య రాజకీయ విభేదాలు ఉన్నాయని, ఆ కారణంగానే ఎడ్విన్‍, లింకన్‍ చంపించటానికి చూశాడన్న చరిత్రకారుల వాదనను ఈ టెలిగ్రామ్‍ తప్పని నిరూపిస్తోంది.

Loading...